سامانه جامع نمایندگان

تمامی فرآیند پذیرندگان به راحتی توسط پورتال قابل انجام می باشد، با استفاده از این پورتال شما دسترسی کامل به تمامی خدمات مرتبط با پذیرندگان خواهید داشت...

.

ورود به سامانه

برای ورود به سامانه نام کاربری و رمز ورود خود را وارد نمایید

محصولی از توسعه فناوری اطلاعات ابر آینا